• slide image
  • slide image
  • slide image

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HÓA CHẤT THUẬN DUYÊN
Địa chỉ: 49/6G BÀ ĐIỂM 11, ẤP ĐÔNG LÂN, XÃ BÀ ĐIỂM, HUYỆN HÓC MÔN, TP.HCM, VIỆT NAM.
Điện thoại: (08) 6260.3364 - 3590.1460 - Di động: 0906.806.998 --- Fax: (08) 6260.3364
Email: thuanduyenco@gmail.com --- Website: www.hoachattonghop.com

Form liên hệ

*

*

*

*

*

*